בית הקשיש - פעילויות העשרה וסיוע לקשישים. שירותי סיעוד לגיל המבוגר, טיפול צמוד ואישי, מרכז יום לסיעוד, יעוץ והשמה לעובדים זרים.

050-6473458, 04
מספר ההתאגדות: 580074912
שם המנהל/ת: תייאסיר עתאמנה - מנכ"ל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
שפות: ערבית