ארגון העובדים מען הינו איגוד עובדים עצמאי, המאגד עובדים ללא הבדלי לאום, דת, מין או מקצוע. מען פועל לארגן את הפועלים הבלתי מאורגנים, המהווים יותר משני שליש מכוח העבודה בישראל. מען מסייע לכל עובדת או קבוצת עובדים המעונינים בהדרכה מקצועית וסיוע משפטי, להקים ועד עובדים, לעגן את זכויותיהם בהסכם קיבוצי, או להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.

04-6386134
מספר ההתאגדות: 580325363
שם המנהל/ת: וופא טיארה - מנהלת הסניף
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון