לאגד את יוצאי דרוהוביץ', בוריסלב והסביבה בישראל ובעולם לפעולות ציבוריות, חברתיות ותרבותיות. להנציח את זכרה של הקהילה היהודית וחורבנה בשואה.

054-5544028
מספר ההתאגדות: 580639136
שם המנהל/ת: דניאלה מבור
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה