שיתוף פעולה בין 'השותפות', רכבת ישראל וארגון התחבורה היום ומחר הניב פיילוט ראשון מסוגו בישראל: רכבת ישראל הקצתה שטח חנייה ייעודי בתחנת בינימינה עבור רכבים עם שלושה אנשים ומעלה. לטובת שיתוף הנסיעות נפתחה בפייסבוק קבוצה -קארפול השותפות.

03-6096698
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית