להפעיל ולפתח פעילות בנושאי תרבות אמנות חינוך
וספורט בגן שמואל ובסביבתו.

03-6096701
מספר ההתאגדות: 580017457
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית