מועדון קשישים - בית גיל פז מופעל על ידי מחלקת רווחה ושירותים חברתיים במועצה

04-6291859
מספר ההתאגדות: 580135549
שם המנהל/ת: ענבר כץ
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
שפות: עברית