ביסוס המעמד החברתי של האשה. העלאת מודעות בתחומים שונים הנוגעים לחברה בכלל ולנשים בפרט. בניית והפעלת פרוייקטים יחודיים לנשים.

054-6763635
מספר ההתאגדות: 580426187
שם המנהל/ת: אמנה כנעאן - מנכ"לית
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: נשים