מרכז פעילות פנאי והעשרה למורים בפנסיה ובתוכו גם פעילות של עמותת בית הקשיש שיוך וטמוח

050-5919132
מספר ההתאגדות: 580542702
שם המנהל/ת: מוחמד פאיז עתאמנה
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
שפות: ערבית