שיפור איכות הסביבה לטובת התושבים היהודים והערבים באזור ואדי עארה ואלשעראוויה

054-6111059 , 0
מספר ההתאגדות: 580642122
שם המנהל/ת: פייסל מחאג׳נה , ד״ר השאם יונס
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה