קידום מעמד האישה בעבודה בכלכלה, בריאות ועדי עובדים, עידוד נשים להתמודדות עם שוק העבודה, הכשרות. הכשרות לועדי

052-8597366, 05
מספר ההתאגדות: 580044261
שם המנהל/ת: זוהריה יונס, יושבת ראש המרחב, סוהילה עיסא, מזכירה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון