מתנ"ס

04-6378551
מספר ההתאגדות: 510777659
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: עברית