מרכז הפועל מטעם המועצה על מנת לתת מענה שלגישור לתושבים

04-6187735
שם המנהל/ת: דליה מוטאי
איזור בארץ: צפון, חיפה
אשכול גיאוגרפי: יקנעם - ואדי עארה - זכרון
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית