קידום היצירה המקומית. הכשרת שחקני תיאטרון. גילוי כשרונות וטיפוחם. החדרת מודעות נושא התיאטרון. העלאת הצגות תיאטרון.

050-5743223;052
מספר ההתאגדות: 580492593
שם המנהל/ת: ניסים פרץ;ערן מוסקוביץ
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית