ליזום להקים ולפתח מפעלי תרבות ספורט והנצחה
בקיבוץ גשר לזכרם של חברי הקיבוץ שנפלו במלחמות
ישראל

04-6752685
מספר ההתאגדות: 580017580
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית