ליזום ולסייע בפיתוח מסלולי לימוד והדרכה מגוונים ונוספים, במסגרת פעולות החינוך הבלתי פורמלי של בתי הספר בעמק הירדן. לפעול להקמה, לקידום, לניהול ולביצוע תכניות ו/או פרויייקטים בתחומי החינוך, התרבות והספורט בהשלמה לחינוך הפורמלי.

507976127
מספר ההתאגדות: 580450336
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: ילדים, נוער
שפות: עברית