קהילת גרעין אומץ עכו היא קהילה תורנית לאומית בעלת אחריות לאומית למעורבות קהילתית ועירונית לקידומה של העיר, להעצמת זהותה היהודית, ולהבאת תנופה חינוכית וחברתית, מתוך שותפות וקירוב לבבות.

547795420;04-95
מספר ההתאגדות: 580442465
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית