להירשם כחברה באיגוד הכדורסל בישראל. לעסוק
בכל הקשור בספורט על כל ענפיו.

507736800
מספר ההתאגדות: 580353670
שם המנהל/ת: עמרם אלמלם
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית