פיתוח הספורט הימי בענף החתירה האקדמית באגם הכנרת. חינוך לערכים ולהישגיות לטובת קידום הספורט הימי בפעילות נוער בוגרים נשים וגברים כאחד. השתתפויות בתחרויות ארציות ובינלאומיות. קליטת ספורטאים עולים ושילובם בקהילה.

4-6790243;05481
מספר ההתאגדות: 580007615
שם המנהל/ת: גנאדי סנדלר
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית