לספק מחסה ליתומים, מבוגרות ובודדים עולים
חדשים, לסייע להם בדרכים שונות. לארגן מפעלי
צדקה.

03-6096632
מספר ההתאגדות: 580354884
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: מעוטי יכולת
שפות: עברית