לפעול לתועלת הציבור בגליל התחתון להקים לפתח ו
להחזיק בגליל התחתון מוסדות חנוך גני ילדים מוס
דות תרבות למיניהם שירותי סיעוד וסעד מתקני ספו
רט.

03-6096639
מספר ההתאגדות: 580042695
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית