פיתוח הפעילות החברתית והקהילתית בקרב תושבי
מג`אר לקבוצות גיל שונות.
פעילות בתחום החינוך, התרבות והרווחה בקרב
תושבי מג`אר.

04-6782416;04-6
מספר ההתאגדות: 580228120
שם המנהל/ת: סהר סלאח מזכירה ורכזת
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: ערבית