יעדיה של מכללת הר חזון-מג'אר הנגשת "השכלה והכשרה תבונית יישומית מדייקת" לכל דורש, בין השאר, לתת מענה לצרכים חברתיים, כלכליים, חינוכיים ולימודים אקדמאים נגישים וחלקיים מטעם ו/או בחסותם של מוסדות

0508497446;0547
מספר ההתאגדות: 580616159
שם המנהל/ת: אסעד ארעידה;סלים ענתיר
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: ערבית