חוות קיימא חוקוק מהווה מסגרת תעסוקתית וחינוכית עבור בני נוער שאינם חלק ממערכת החינוך הפורמלית. בחווה מועסקים נערים ונערות בגילאי 15-18 מיישובי הסביבה. מגדלים ירקות ללא שימוש בחומרי ריסוס והדברה מכל סוג, ומספקים סלי ירקות שבועיים לתושבי הסביבה בשיטת CSA (חקלאות בתמיכת הקהילה).

058-7132016
מספר ההתאגדות: 580619906
שם המנהל/ת: אפרת נוי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית