"פעולה קהילתית בקרב האוכלוסיה בתחום הרשות
המקומית על רבדיה השונים: גיל רך, נוער,
מבוגרים וקשישים. עידוד וביצוע פעולות רווחה
לטובת הקהילה, תוך שיתוף התושבים ומעורבותם."

04-671-7707;04-
מספר ההתאגדות: 580280931
שם המנהל/ת: עמוס מרגולין מנהל מתנס
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית