יזום ויסוד מפעלי זכרון והנצחה לזכר חללי
מערכות ישראל ,מימון ועידוד פעולות תרבות חנוך
וספורט להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל.
כמו כן, תפעל העמותה לרווחתם של חברי קיבוץ מסילות.

03-6096644
מספר ההתאגדות: 580030344
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית