הפעלת מערך וסל-שירותים נרחב ואיכותי לותיקי המועצה האזורית בגלבוע שיענה למגוון צרכיהם בתחומי התרבות, הפנאי, החברה והרווחה. מגוון רחב ועשיר של חוגים, סדנאות, פעילויות, מערך שירותים ומסגרות להתנדבות. דגש על הנגשת תוכניות ושירותים לרווחת ותיקי הגלבוע.

04-6421050;04-6
מספר ההתאגדות: 580269793
שם המנהל/ת: חסיה שבתאי מזכירות;מרים ורד מנכל
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית