פועלת לקידום, טיפוח והטמעת ספורט הרכיבה בישראל. ארגון תחרויות, הפעלת ענפי הרכיבה, הדרכות וקורסי רכיבה

09-8850938
מספר ההתאגדות: 580065662
שם המנהל/ת: אורי חכם מנכל
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
אשכול גיאוגרפי: כנרת והעמקים
שפות: עברית