פתיחת צהרונים, מעונות יום ומשפחותונים, כפוף לקבלת רשיונות על פי דין. מתן חינוך ותרבות לגיל הרך ולמבוגרים. פעולות חינוך כגון: קורסים, לימוד שפות, הקניית ידע למבוגרים.
טיפול בילדים ונוער בסיכון.

03-6096585
מספר ההתאגדות: 580488047
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית