הפעלת גני ילדים ובי"ס ברוח אנתרופוסופית

04-9931575
מספר ההתאגדות: 580157600
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית