המועדון פועל למען פיתוח הניווט הספורטיבי בישראל

052-3605180
מספר ההתאגדות: 580368009
שם המנהל/ת: פאבל יופה
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה