פעילות חברתית ותרבותית לעולי מרכז אירופה

03-6096649
מספר ההתאגדות: 580027688
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה