מוזיאון לתולדות קריית ביאליק והעליה החמישית

04-8737172; 052
מספר ההתאגדות: 580250256
שם המנהל/ת: חנה שטייגמן
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית