הפעלת חוגי טניס וניהול תחרויות טניס

052-2598920
מספר ההתאגדות: 580409605
שם המנהל/ת: רון גל;ליאב כהן
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית