קיום אימוני כדורסל ותחרויות כדורסל

03-6096651
מספר ההתאגדות: 580393502
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית