לימודי שחיה וקידום שחיה תחרותית

04-8743992
מספר ההתאגדות: 580241644
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית