מועדון שחמט

04-8735817
מספר ההתאגדות: 580368504
שם המנהל/ת: אנטולי גרינפלד;דמיטרי נינבורג
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית