סיוע לנזקקים

03-6096653
מספר ההתאגדות: 580377521
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: מעוטי יכולת
שפות: עברית