בית ספר להתעמלות אמנותית

052-2369817
מספר ההתאגדות: 580530228
שם המנהל/ת: אנג'לה פלדמן
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית