רשימה למועצת העיר

03-6096654
מספר ההתאגדות: 580458875
שם המנהל/ת: צביקה ברקאי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית