ניהול מתנ"ס קרית ביאליק

04-9128341
מספר ההתאגדות: 580513265
שם המנהל/ת: עדי מעוז
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית