מועדון פטאנק לכל הגילאים

03-6096655
מספר ההתאגדות: 580379352
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית