גוף סטודנטיאלי נבחר, שמטרתו לייצג את כלל הסטודנטים החברים באגודה ולקדם את האינטרסים הכלכליים, החברתיים והאקדמיים שלהם, ליזום ולקיים שירותי עזר ומפעלי הנחות ולפתח קשרים חברתיים ותרבותיים בקרב הסטודנטים.

04-9838840
מספר ההתאגדות: 580172187
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית