הפעלת גני ילדים דתיים

03-6096658
מספר ההתאגדות: 580443182
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית