שימור, תחזוקה ופיתוח אתר רכבת העמק באלרואי

052-8239248
מספר ההתאגדות: 580418028
שם המנהל/ת: יצחק רפאלי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית