מועדון כדורמים (waterpolo)

052-8539214;052
מספר ההתאגדות: 580493054
שם המנהל/ת: עידן כפתורי;איתן נפשי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית