לימוד ואימון שחיה

052--6776600;05
מספר ההתאגדות: 580499150
שם המנהל/ת: איתן נפשי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית