ניהול ותפעול קבוצות כדורסל לגילאים שונים

054-8834105;052
מספר ההתאגדות: 580493062
שם המנהל/ת: דליה וולשטיין;נועם רוטנברג;מור יעקובי
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית