הפצת מורשת היהדות. הארגון מקיים שיעורי תורה, תמיכה בנזקקים, טקסי מעגל החיים וכיוב'.

052-6176214; 04
מספר ההתאגדות: 580504488
שם המנהל/ת: הרב חיים ברנדייס
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית