הפעלת מרכז יום, מועדון ומתן שרותים לאזרח הותיק

04-953-5750
מספר ההתאגדות: 580018182
שם המנהל/ת: אלי פוליאקוב
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית