קהילות טיפוליות עבור אנשים עם צרכים מיוחדים וילדים ונוער בסיכון

04-9058730
מספר ההתאגדות: 580216703
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: ערי המפרץ
שפות: עברית